Obvezno jamstvo za skladnost blaga

Prodajalec odgovarja za vsako neskladnost blaga, ki obstaja ob dobavi blaga in ki se pokaže v dveh letih od dobave blaga.

V kolikor gre za neskladnost blaga (po 72., 73. členu ZVPot-1), mora potrošnik obvestiti podjetje - prodajalca v roku dveh mesecev od ugotovitve neskladnosti in roku dveh let od nakupa blaga. Potrošnik neskladnost natančno opiše. Obvestilo o neskladnosti lahko potrošnik pošlje v prodajlano, kjer je bilo blago kupljeno. Potrošnik prodajalcu omogoči, da blago pregleda. Potrošnik od prodajalca pisno zahteva brezplačno vzpostavitev skladnosti v roku 30 dni, rok se lahko podaljša za njavec 15 dni, pri čemer mora prodajalec o podaljšanju roka obvesiti potrošnika pred potekom 30 dnevnega roka.

V primeru nasklednosti blaga je potrošnik, ki je o neskladnosti blaga obvestil prodjalca, pod pogoji in v vrstnem redu iz tega odseka, upravičen da: 1. zahteva od prodajalca brezplačno vzpostavitev skladnosti blaga; 2. zahteva zničanje kupnine v sorazmerju z neskadlostjo ali odstopi od prodajne pogodbe in zahteva vračilo plačanega zneska.